Anh Sang Doi Toi (Minh Chau) - Le Quyen


Ánh Sáng Đời Tôi (Minh Chau) - Lệ Quyên