Anh Di Qua De Lai (Quoc Hung) - Luu Bich

Anh Đi Qua Để Lại (Quoc Hung) - Lưu Bích